Minh Việt Learning (MVL) là một cộng đồng học tập hướng tới đối tượng học viên là người trưởng thành.

MVL cung cấp các lớp học tiếng Anh - Pháp - Tây Ban Nha - Trung - Nhật - Đức - Hàn hai trình độ; các khoá học chuyên đề như Viết, Tài chính Cá nhân, Nhiếp ảnh và có thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác tuỳ thuộc vào nhu cầu và mức độ cam kết của cộng đồng học viên.

Học viên đóng một mức phí cố định cho cả năm và có quyền lợi tham gia tất cả các chương trình học mà MVL cung cấp.

Đã có tài khoản? Đăng nhập